Open navigatie

Mijn brief is niet toegekomen, wat nu?

De voornaamste oorzaken voor het niet toekomen van poststukken zijn het onvoldoende frankeren van brieven, een ongeldig adres, een onvolledig adres of verlies tijdens distributie. Het enige dat wij u kunnen aanraden is de brief opnieuw te versturen en de eerste drie genoemde oorzaken na te gaan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen